วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความเป็นครู

มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สาระความรู้
1) ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
2) พัฒนาการของวิชาชีพครู
3) คุณลักษณะของครูที่ดี
4) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
5) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สมรรถนะ

1) รักเมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
2) อดทนและรับผิดชอบ
3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
4) มีวิสัยทัศน์
5) ศรัทธาในวิชาชีพครู
6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

เนื้อหาอย่างละเอียด ดังนี้ Download
แนวข้อสอบ ดังนี้ Download
ตัวอย่างข้อสอบ ดังนี้ Download

5 ความคิดเห็น:

siinjear กล่าวว่า...

รบกวนส่งแนวข้อสอบ ความเป้นครูและการบริการจัดการในห้องเรียน ทางเมลล์ด้วยค่ะ jear_kc@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

speci กล่าวว่า...

ขอรบกวนด้วยคนครับ
อยากได้แนวข้อสอบ รบกวนส่งที่ speci2000@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

kawin กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

Pom กล่าวว่า...

ดลหดยังไงอ่ะครับช่วยตอบทีครับหรือเมลล์ที่ viosgt_96@hotmail.com ครับรบกวนหน่อยครับ

parinya กล่าวว่า...

มีแล้วจ้า จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

จำหน่ายเป็น 2 รูปแบบ

1.ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ 399 บาท
2. หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 188-206843-2 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
โอนเงินแล้วแจ้งที่ fono_9991@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์
รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0843767277 คุณกิตติยา
https://www.facebook.com/KittiTest